Renhold

Renhold


I de fleste av våre eiendommer blir vask av trappeoppgang foretatt av rengjøringsbyrå.

Øvrig renhold har leietaker ansvar for.

 

I leietiden:

I bofellesskap hvor flere leietakere deler fellesareal:

Alle leietakere er medansvarlig for renhold av fellesareal; som kjøkken, bad og korridorer.

Renhold skal utføres 1 gang pr uke etter turnus. Vaskelister skal følges og signeres.

I de eiendommer hvor det er felles vaskekjeller, inngår også denne i rydde- og rengjøringsturnusen.

Utleier kan foreta stikkprøver for å kontrollere at renholdsinstruksen følges.

Ved mangelfullt renhold kan utleier rekvirere rengjøringsbyrå for leietakers regning.

 

Ved utflytting:

Ved utløp av leiekontrakt eller ved mottatt oppsigelse, sender utleier ut sluttkontrollskjema som viser hva som skal ryddes og rengjøres.

Alle punkt i dette skjema skal være oppfylt for at rengjøring ved utflytting blir godkjent.

Ved mangelfullt renhold kan utleier rekvirere rengjøringsbyrå for leietakers regning.

Gjensatte eiendeler eller ikke godkjent rengjøring ved utflytting fører til trekk i depositum.

 

Flytteavfall, som møbler og annet inventar, skal ikke kastes i eiendommens søppelcontainere, men bringes til egne miljøstasjoner eller renholdsverkets gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen.