Mistet/glemt nøkkel

Mistet/glemt nøkkel


Innlåsing:

Ved spørsmål om bistand til innlåsing i arbeidstiden kan vaktmester kontaktes på telefon 473 11 998.

Ved spørsmål om bistand til innlåsing utenfor arbeidstid kan vi kontaktes på vårt sentralbordnummer 73 56 11 00.

 

Utleier har ingen plikt til å bistå med innlåsing, men vi stiller opp så raskt det lar seg gjøre.

Pris for innlåsing i arbeidstid kr. 500,-.

Pris for innlåsing utenfor arbeidstid kr. 1000,-.

Dersom utleier ikke har anledning til å stille opp, kan låsesmed kontaktes.

 

Bestilling av ny nøkkel:

Alle våre nøkler er systemnøkler, så dersom du mister nøkkel må du kontakte utleier.

Ny nøkkel koster kr. 500,-.