Informasjon om eiendommen

Vikhovlia 1400 - Vikhammer

  • Vikhovlia 1400, Vikhammer
  • Vikhovlia 1400
  • Hage
  • Fasade
  • Spisestue

  Vikhammer - Enebolig

På Vikhammer i Malvik kommune, ca 14 km nord for Trondheim, finner vi Vikhovlia 1400.

Eiendommen ble opprinnelig oppført av tyskerne under 2. verdenskrig til bruk for tyske offiserer. Den har i senere tid vært gjenstand for store ombygginger og fremstår i dag som totalrehabilitert.

Siden 2012 har eiendommen blitt benyttet som akuttinstitusjon for barn og unge, samt administrasjonssenter for beredskapshjem i regi av Bufetat som leier hele boligen.

Eiendomskart