Avfall

Avfall


For våre eiendommer i sentrum og på Kalvskinnet:

Utenfor eiendommen finnes søppelcontainere for restavfall.

Plast, papp/papir, glass og metall må kastes ved egne returpunkt.

Nærmeste returpunkt kan du finne her

For våre øvrige eiendommer:

Utenfor eiendommen finnes søppelcontainer for både restavfall, plast og papp/papir.

Glass og metall må kastes ved egne returpunkt.

 

Vennligst sørg for at alt søppel kastes opp i containerne, og ikke settes ved siden av!
Lukk lokket helt igjen. Vi vil unngå å tiltrekke skadedyr til eiendommen.

 

Det er ikke tillatt å kaste flytteavfall i eiendommens søppelcontainere ved inn- og utflytting, da de ikke er dimensjonert for dette.

Flytteavfall må bringes til de returpunkter som vist til over, eller hos renholdsverkets gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen.

 

Her finner du oversikt over hvordan avfallet skal sorteres.